БАЙГУУЛЛАГЫН ГАДНА ОРЧНЫ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ


2020.03.24-ний өдөр Төв аймгийн Зуунмод хотын захирагчийн 03 тоот албан даалгавар дагуу КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, нийтийн эзэмшлийн талбайд орчны цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлын хүрээнд байгууллагын гадна орчны хог хаягдлыг цэвэрлэв.