“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА-НЭГ ХҮҮХЭД ХӨДӨЛГӨӨН”-Д НЭГДЛЭЭ.


Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хуралдаанаас КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилтот өрхийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах зорилгоор “Нэг байгууллага-нэг хүүхэд хөдөлгөөн”-ийг эрчимжүүлэн ажиллахыг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд уриалсан дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 настай Б.Баатархүү хүүд  Төрийн аудитын газрын хамт олноос амны хаалт, дархлаа дэмжих бүтээгдхүүний дэмжлэгийг үзүүллээ.

 

  

Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хуралдаанаас КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилтот өрхийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах зорилгоор “Нэг байгууллага-нэг хүүхэд хөдөлгөөн”-ийг эрчимжүүлэн ажиллахыг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд уриалсан дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 настай Б.Баатархүү хүүд  Төрийн аудитын газрын хамт олноос амны хаалт, дархлаа дэмжих бүтээгдхүүний дэмжлэгийг үзүүллээ.

 

  

Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хуралдаанаас КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилтот өрхийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах зорилгоор “Нэг байгууллага-нэг хүүхэд хөдөлгөөн”-ийг эрчимжүүлэн ажиллахыг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд уриалсан дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 настай Б.Баатархүү хүүд  Төрийн аудитын газрын хамт олноос амны хаалт, дархлаа дэмжих бүтээгдхүүний дэмжлэгийг үзүүллээ.