Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Аудитын тайлангууд хүргүүлэв.

2019-04-11 Төв аймаг

Гүйцэтгэлийн болон нийцлийнаудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг дарга, холбогдох газруудад хүргүүлэв.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Талархал илэрхийлж байна.

2019-04-11 Төв аймаг

Аудитор А.Батлхагвад сэтгэлийн дэм өгч, мөнгөн тусламж үзүүлсэн Төрийн аудитын байгууллагын нийт албан хаагчид, аудиторуудад талархал илэрхийлье

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийв

2019-04-11 Төв аймаг

Бүх нийтийн цэвэрлэгээг байгууллагын орчин тойронд хийв.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Төв аймгийн Засаг дарга бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагч орон нутгийн төсвийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг өргөн барилаа.

2019-04-03 Төв аймаг

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч орон нутгийн төсвийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг өргөн барилаа.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэлийг гардууллаа.

2019-02-03 Төв аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4-д заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангаж, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нарт Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Хишигжаргал “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардууллаа.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 27 ЖИЛИЙН ОЙН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОВ

2019-01-31 Төв аймаг

Монгол улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ойг тохиолдуулан шагай наадгайн морь уралдуулах, бөгцөг няслах, шагай шүүрэх, шагай таах, дуугүй 7 гэсэн 5 төрөлт тэмцээн 2019.01.11-ний 14 цагт Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. Энэхүү тэмцээнд Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон шагай наадгайн тэмцээний “Бөгцөг няслах” төрөлд Ц.Саранчимэг 1-р байр, “Шагай шүүрэх” төрөлд Ц.Базарсад 1-р байр, багийн дүнгээр 3-р байр эзэлж амжилттай оролцлоо.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

2019-01-31 Төв аймаг

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.08-нд 27 сумын төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, нягтлан бодогч нарт онлайнаар, 2019.01.09-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч, СТСХ-ийн дарга, аймгийн ерөнхий нягтлан бодогч нарт 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ.