“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА-НЭГ ХҮҮХЭД ХӨДӨЛГӨӨН”-Д НЭГДЛЭЭ.

2020-03-26 Төв аймаг

Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хуралдаанаас КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилтот өрхийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах зорилгоор “Нэг байгууллага-нэг хүүхэд хөдөлгөөн”-ийг эрчимжүүлэн ажиллахыг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд уриалсан дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 настай Б.Баатархүү хүүд Төрийн аудитын газрын хамт олноос амны хаалт, дархлаа дэмжих бүтээгдхүүний дэмжлэгийг үзүүллээ.

БАЙГУУЛЛАГЫН ГАДНА ОРЧНЫ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

2020-03-26 Төв аймаг

Нийтийн эзэмшлийн талбайд орчны цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлын хүрээнд байгууллагын гадна орчны хог хаягдлыг цэвэрлэв.

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ НАРТ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

2020-01-20 Төв аймаг

Аймгийн БСУГ-аас 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр зохион байгуулсан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн өмчийн бус бүх цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын сургалт, семинарт оролцон, “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ахлах аудитор Л.Жаргалсайхан хийлээ.

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЛАА.

2020-01-20 Төв аймаг

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газраас сум, байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх гэрээт 2 ажилтны ажлын байранд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын жагсаалтын хамт ДУС болон Төв аймгийн зар мэдээлэл цахим сүлжээнд зарыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 7 хоногийн хугацаатай байршуулсан байна.

ЕБС-ИЙН ЗАХИРЛУУДАД САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙЛЭЭ.

2020-01-20 Төв аймаг

Төв аймгийн боловсролын салбарын удирдах ажилтны үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, удирдах ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт семинарын хөтөлбөрт тусган, 2020.01.09-ны өдөр Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор Ц.Саранчимэг танилцуулга хийлээ.

СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНД “АУДИТ” БАГ ОРОЛЦЛОО.

2020-01-20 Төв аймаг

Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсаны 28 жилийн ойг тохиолдуулан Төв аймгийн Төр захиргааны 1, 2-р байрны албан хаагч, ажилчдын дунд 2020.01.10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан спортын тэмцээнд Төв аймаг Төрийн аудитын газрын “Аудит” баг оролцон, 6 төрлийн тэмцээний дүнгээр Дэд байр эзэллээ.

Санхүүгийн тайлангийн аудитад СТАУС программыг хэрхэн ашиглаж байгааг танилцуулав.

2019-12-02 Төв аймаг

ҮАГ-ийн Стратеги удирдлагын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол, мэдээллийн технологи харицсан шинжээч Г.Алтаншагай, Санхүүгийн аудитын газрын захирал, Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг, аудитор Д.Цэгмиддорж нар 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Төв аймгийн санхүүгийн тайлангийн аудитын СТАУС программын ашиглалттай танилцаж, санал бодлоо солилцов.