Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2019-07-07 Төв аймаг

Хүчит бөхчүүд нь тэнгэр алдлан дэвж, хурдан хүлгүүд нь шандас мэдэн хурдалж, эрхий мэргэн харваачид нь цэц юугаа сорьсон дэлхийд ганцхан Монгол наадмаараа дэнж хотойтол сайхан наадаарай

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд аудитын дүн, дүгнэлтийг танилцууллаа.

2019-06-05 Төв аймаг

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 8 дугаар хуралдаанд ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын тайланд хийсэн аудитын дүн, дүгнэлтийг танилцууллаа.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гүйцэтгэл, Нийцлийн аудитуудын нээлтийг хийв.

2019-05-15 Төв аймаг

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит, “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ тогтоох тухай аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 09 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн байдал”, "Архидалтын эсрэг-Төв аймаг", "Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах, хяналт тавих журам"-ын хэрэгжилтийн байдал сэдэвт нийцлийн аудитуудын нээлтийг хийлээ.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Сумдад томилолтоор ажиллаж байна.

2019-05-15 Төв аймаг

Нийцлийн 3, гүйцэтгэлийн 1 аудитаар 16 суманд 2019 оны 05 дугаар сарын 13-аас 05 дугаар сарын 20-ыг хүртэл хугацаанд томилолтоор ажиллаж байна.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Аудитын тайлангууд хүргүүлэв.

2019-04-11 Төв аймаг

Гүйцэтгэлийн болон нийцлийнаудитын тайланг ҮАГ, аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг дарга, холбогдох газруудад хүргүүлэв.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Талархал илэрхийлж байна.

2019-04-11 Төв аймаг

Аудитор А.Батлхагвад сэтгэлийн дэм өгч, мөнгөн тусламж үзүүлсэн Төрийн аудитын байгууллагын нийт албан хаагчид, аудиторуудад талархал илэрхийлье

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар-бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийв

2019-04-11 Төв аймаг

Бүх нийтийн цэвэрлэгээг байгууллагын орчин тойронд хийв.